Eesti lipu heiskamine 28. novembril 2017. a

Eesti lipu seaduse § 6 lõike 5 alusel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel ning avalikõiguslikel juriidilistel isikutel heisata 28. novembril 2017. a Eesti lipp, et tähistada saja aasta möödumist Eesti Maanõukogu otsusest tunnistada end Eestimaa ainsaks kõrgema võimu kandjaks.

Jüri Ratas

Peaminister

Heiki Loot

Riigisekretär

Seletuskiri