Elanike küsitluse tulemused

Elanike arvamuse küsitlus toimus 13.-14.novembril 2016.

Küsitlusest võttis osa 101 inimest ehk 2,21% hääleõiguslikest Kiviõli linna elanikest

Ühinemise poolt hääletas 58 inimest ehk 57,4%

Ühinemise vastu hääletas 43 inimest ehk 42,6%