Kiviõli Keemiatööstus teatab

Teade TSK-seadme käivitamisest

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 allpunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame kavandatud TSK-II käivitamisest, mis orienteeruvalt algab 01.02.2018 alates kella 12:00-st.

Käivitamist alustatakse seadme soojendamise etapist, mille käigus saavutatakse valmisolek üleminekuks tehnoloogilisele töörežiimile. Seadme üleminek töörežiimile orienteeruvalt on kavandatud 01.02.2017 peale kella 21:00.

Aleksei Komarkov

Keskkonnaspetsialist

6850385; 55533321