KOL annab teada piirkonnaülese liikuva noorsootöötaja leidmisest

Kiviõli Omavalitsuste Liit annab teada piirkonnaülese liikuva noorsootöötaja leidmisest!

Alates 25. septembrist 2017 liitus Kiviõli Omavalituste Liidu meeskonnaga liikuv noorsootöötaja Angela Tikoft, kelle peamiseks ülesandeks on jõuda läbi erinevate noorsootöö tegevuste Kiviõli linna ning Lüganuse ja Sonda valla äärealade noorteni, et nende noorsootöös osalemise võimalusi mitmekesistada. Tema töölaud asub Erra noortetoas, kuid kindlasti leiate teda ka Purtse ja Varja noortetubadest, mille käivitamise protsessis ta ka ise kaasa lööma hakkab ning edaspidi võib teda kohata ka kõikides juba meie piirkonnas olemas olevates noortekeskustes – Püssis, Lüganusel, Sondas ja Maidlas.

Angelal on nii kohaliku kui rahvusvahelise noorsootöö korraldamise kogemus ning tema suur pluss on ka see, et ta on meie oma piirkonnast pärit. Tore, et ta meid leidis.

Soovime uuele töötajale indu ja sära silmadesse ning sujuvat ametisse sisse-elamist J

Angelaga saab kontakti e-posti aadressil angela.tikoft@gmail.com ja telefoninumbril 56721331.

Liikuva noorsootöötaja palkamist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.


Kiviõli koostöögrupi (Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald) tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.