Logopeedi ametikoht

      KIVIÕLI  LINNA  LASTEAED  KANNIKE

            Otsib oma meeskonda

               LOGOPEEDI    (0.25 ametikohta)

   Avaldus, CV ja  kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide  koopiad saata

 aadressil Võidu 12, 43 122 Kiviõli või  e-postiga: info@kiviolikannike.edu.ee.   

            Info telefonil 33 57 490 või  53 439 160