Lüganuse Vallavolikogu istung

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 2. istung toimub 15.11.2017 kell 16.00 Kiviõli linnavalitsuise saalis. Päevakord:
  1. Aidu karjääri korrastamise ja sulgemise projekti kooskõlastamine

ETTEKANDJA: Lüganuse abivallavanem Enno Saarmets

  1. Häältelugemiskomisjoni moodustamine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni

  1. Lüganuse vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni

  1. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni

  1. Lüganuse vallavanema valimine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni

  1. Lüganuse vallavanema töötasu määramine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni

  1. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni

  1. Lüganuse valla 2017. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

ETTEKANDJA: Lüganuse vallavanem Viktor Rauam

  1. Hüvitiste maksmine

ETTEKANDJA: vallavolikogu esimees Enno Vinni