OÜ Järve Biopuhastus teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga

seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas

on 15.01.2018  kella 09.30- 16.00

vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:   

           

Rohu tn- 9, 10, 12

 

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

Tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral

on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004

või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee