Statistikaamet otsib küsitlejaid

Statistikaameti missioon on pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infoteenust.
Meie koostööpartnerid on Eesti statistikatarbijad ja andmeesitajad ning rahvusvahelised
organisatsioonid. Teeme statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja
majanduse olukorra ning trendide kohta. Peame oluliseks uuendusi ja arengut.
Andmetöötluse ja registrite osakonna põhiülesanne on koguda ja täpsustada andmeid,
valmistada ette lähteandmeid, arendada andmekogumist ja andmetöötlust ning pidada ja arendada statistilisi registreid.