Teade

Kiviõli Linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

 

Objekti asukoht

Registriosa nr

katastritunnus

Pindala, m²

Alghind eurodes

 

Garaaž Laste tn 1/12              7129350                   30901:001:0203                46                             105

Garaaž Laste tn 1/15              7360150                   30901:001:0217                46                             105 

Garaaž Kooli tn 2a/1               7142850                   30901:001:0202                57                             125 

 

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Kiviõli Linnavalitsusele 29.maiks 2017 kella 17.00-ks kirjalik pakkumine kinnises ümbrikus märksõnaga „Hinnapakkumine- objekti asukoht ". Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmed:

1) pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia, juriidilisel isikul äriregistri registrikaardi B-osa;

2) avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3) tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4) pakutud hind sõnadega kirjutatud;

5) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

 

Avaliku kirjaliku enampakkumise osavõtutasu on 30 (kolmkümmend) eurot. Osavõtutasu tagastamisele ei kulu.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tagatisraha suuruseks on 10% kinnistu alghinnast.

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Kiviõli Linnavalitsuse arvelduskontole EE052200001120013028 Swedbank.

Hinnapakkumised avatakse 29.05.2017 kell 17.30 Kiviõli Linnavolikogu saalis.

Info objekti kohta tel. 332 1341 või e-posti teel  valitsus@kivioli.ee