Veevarustuse katkestus

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projekti raames teostatakse Kiviõli linnas  tarbijate ümberlülitamised uuele joogiveetorustikule.
Seoses sellega on 29 ja 30 mail 2017 vesi välja lülitatud kella 09.00 - 17.00 järgmistel aadressidel:

Kalju tänav
Jõe tänav
Ristiku tänav
Graniidi tänav

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

Tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral
on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee