EELNÕU - Kiviõli linna 2016.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

PROJEKT - MTÜ Ida-Viru Ühitranspordikeskus asutamisleping ja põhikiri 

-------------------------

EELNÕU - Kiviõli linna 2017 lisaeelarve nr 1

Kiviõli Linnavalitsuse muudatusettepanek lisaeelarve nr 1 eelnõule

Volikogu liige Irina Minina muudatusettepanek lisaeelarve nr 1 eelnõule

------------------------

EELNÕU - Kiviõli linna arengukava 2010-2021
Lisa1  Lisa 2  Lisa 3  Lisa 4  Lisa 5

EELNÕU - Kiviõli linna eelarvestrateegia 2017-2021
Lisa 

------------------------

EELNÕU - Kiviõli linna 2017.a eelarve 
Seletuskiri

Kiviõli LV muudatusettepanek 2017.a eelarve eelnõule

Volikogu liikme R.Lindebergi muudatusettepanek 2017.a eelarve eelnõule ja Kiviõli LV arvamus