Ketlin Mõru

Sotsiaalnõunik

kõrgharidus

E  10.00-12.00 ; 13.00-18.00

N 10.00-12.00  ; 13.00-16.30 
muul ajal kokkuleppel

332 1333
5349 7060

ketlin.moru@lyganuse.ee 

Anne Rembel
Sotsiaaltöötaja (puudega
inimesed, täiskasvanute eestkoste
kõrgharidus E 10.00-12.00 , 13.00-18.00
T 13.00-16.30
K 13.00-16.30
N 10.00-12.00
R Vastuvõttu ei toimu
332 1332
anne.rembel@lyganuse.ee
Eve Uueküla
Sotsiaaltöötaja (eakate küsimused,
sotsiaalkorteri
d)
kõrgharidus E 10.00-12.00 ; 13.00-18.00
T 10.00-12.00 Päevakeskuses
K 13.00-16.30
N 10.00-12.00
R Vastuvõttu ei toimu
332 1335;  5191 7910
eve.uuekula@lyganuse.ee

Airiin Allikmäe
Lastekaitsespetsialist (lastekaitse, laste
eestkoste, hoolduspered,asenduskodud)

kõrgharidus E  10.00-12.00; 13.00-18.00
N 10.00-12.00
R Vastuvõttu ei toimu
muul ajal kokkuleppel
332 1336; 5349 7060
airiin.allikmae@lyganuse.ee   
Julia Klein
Päevakeskuse töötaja
keskharidus E 9.00-18.00
T-N 9.00- 16.30
R 9.00- 15.00
669 9934
paevakeskus@kivioli.ee
Signe Velbaum 
Sotsiaaltöötaja (töö probleemsete peredega)
kõrgharidus E 10.00-12.00 ; 13.00-18.00
N 10.00-12.00
muul ajal kokkuleppel
332 5877; 5331 0065
signe.velbaum@lyganuse.ee
Eda Tärno
Sotsiaaltöötaja (toimetulekutoetus,ühekordne
sotsiaaltoetus,sotsiaalnõustamine) 
kesk-eri

E 10.00-12.00 ; 13.00-18.00
T 13.00-16.30
K 13.00-16.30
N 10.00-12.00
R Vastuvõttu ei toimu

332 5876 ; 502 1246
eda.tarno@lyganuse.ee