Venekeelse põhikoolina töötav Kiviõli Vene Kool

otsib oma uuenevasse meeskonda 2017/18. õppeaastast

  • Põhikooli ühe või mitmeaine õpetajat (matemaatika, füüsika, keemia) - 1 ametikoht,

Nõutav:

o   eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,

o   vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

  • eripedagoogi  -   0,5 ametikohta.

Nõutav:

o   kutse ja/või erialase kõrghariduse olemasolu

o   eesti keele valdamine suhtlustasandil

Kasuks tuleb eelnev töökogemus

  • Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetaja - 1 ametikoht,

Nõutav:

o   eesti keele valdamine vähemalt tasemele C2,

o   vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

  • kokka  -   1 ametikoht.

Nõutav:

o   erialane  haridus

o   eesti keele valdamine suhtlustasandil

Kasuks tuleb eelnev töökogemus

Avaldus, CV palume saata hiljemalt 30. juuniks aadressil info@kvg.ee.

 

Lisainfo: 33 74984, 5340 9035 või info@kvg.ee