Erra alevikus on avatud ohtlike jäätmete kogumispunkt:

E         puhkepäev

T          9.00-16.00

K         9.00-16.00

N         9.00-15.00

R         9.00-15.00

L         9.00-15.00

P          puhkepäev

Jäätmeid võetakse vastu Kiviõli linna, Aseri valla, Sonda valla ja Lüganuse valla elanikelt.

Kogumispunktis võetakse vastu järgmiseid jäätmeid:

1. Õlifiltreid, reostunud materjale, värvi ning lahustijäätmeid

2. Õlijäätmeid, vedelaid lahusteid ning värvijäätmeid

3. Reostunud pakendeid

4. Luminestsentslampe

5. Akusid

6. Ravimijäätmeid

7. Elavhõbedajäätmeid ning kemikaalijäätmeid

8. Patareisid

9. Vanaelektroonikat, külmikuid, koduelektroonikat

10.Auto vanu rehve

11.Eterniiti

Jäätmete üleandmiseks tuleb kogumispunktis esitada isikut tõendav dokument.

Kontaktisik Kairi Kams  58 188 729