KIVIÕLI LINNA PÄEVAKESKUS  
Soo tn 13 Kiviõli 

Päevakeskuse vastuvõtuajad
Esmaspäeval kell 09.00 - 17.00
Teisipäeval ja neljapäeval kell 09.00 - 16.30
Kolmapäeval kell 09.00 - 19.00
Reedel kell 09.00 - 14.00

ERIVAJADUSTEGA INIMESTE TEGEVUSJUHENDAJA
Vastuvõtt kell 09.00 - 14.00

Telefon 6699934 või 53020641

E-post paevakeskus@kivioli.ee

Pakutavad teenused:

  • Pesu pesemist
  • Pesu kuivatamist kuivatis
  • Dušši teenus
Soo 13 ruumide rentimine linna pensionäridele, puuetega inimestele, MTÜ – le ja linna seltsidele (mitte üle 20 inimese) kokkuleppel.

Teenuste hinnakiri (Kiviõli Linna Päevakeskuse ning Küttejõu sanitaarhügieenipunkti teenuste hinnakirja kehtestamine)

Liikumisvõimalused
Päevakeskuses eakad tegelevad võimlemise ja tantsimisega. Kaks korda nädalas käivad Kiviõli I Keskkooli ujulas ujumas.

Kiviõli Linnavalitsuse sotsiaaltöötaja EVE UUEKÜLA  VASTUVÕTT:
TEISIPÄEVAL  KELL 10.00 – 15.00


Tegeleb linna eakatele ja puuetega inimeste  küsimustega ja avahooldustöö korraldamisega, koordineerib hooldustöötajate ja korraldab linna tehniliste- ja hügieeniliste abivahendite taotlemise ning soodustingimustel eraldamise teenust. Väljastab isikliku abivahendi kaarti ja parkimiskaarti. Abistab töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemise ja pikendamisega.  Tegeleb linna sotsiaaleluruumidega.

Kiviõli Päevakeskus teeb koostööd MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskusega, OÜ Corrigo'ga, MTÜ Virumaa Koolituskeskusega, Intelligentne grupp OÜ-ga ja osaleme sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu".

Päevakeskuse ruumides pakutakse teenuseid:

  • Psühholoogiline nõustamine
  • Võlanõustamine
  • Pikaajaliste töötute nõustamine
  • Kiviõli päevakeskuses pakutakse psüühiliselt haigetele inimestele igapäevaelu toetamise teenust.
Igapäevaelu toetamise teenuse tegevusjuhendaja IRINA STSASTNAJA VASTUVÕTT:
ESMASPÄEVAL, KOLMAPÄEVAL JA NELJAPÄEVAL KELL 09.00-14.00. 

Igapäevaelu toetamise teenuse tutvustus