Järve Biopuhastus OÜ teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas on 11.12.2017   kella 09.30- 16.00 vesi välja lülitatud...

Infot pensioni saajatele

Hea pensionisaaja! Alates 1. jaanuarist 2018 on maksuvaba tulu määr ühes kuus 500 eurot ja aastas 6000 eurot. Maksusüsteem ühtlustub, ära kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele...

Kiviõli Keemiatööstus teatab

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 allpunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame kavandatud TSK-I käivitamisest, mis orienteeruvalt algab 12.01.2017 alates kella 18:00-st. Käivitamist...

Kiviõli linna lasteaed otsib oma meeskonda tervishoiutöötajat

   KIVIÕLI  LINNA  LASTEAED  KANNIKE      otsib oma meeskonda   TERVISHOIUTÖÖTAJAT Nõudmised kandidaadile: ...

Lüganuse Vallavolikogu istung

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 30.11.2017 kell 16.00 Kiviõli linnavalitsuse saalis Päevakord: Lüganuse valla jäätmekava aastateks 2017 -2021 I lugemine ETTEKANDJA: OÜ ENTEC...

Maksu-ja Tolliamet teatab

Maksuvaba tulu 2018 Graafik 2018 Maksuvaba tulu 2018 (vene keeles) Graafik 2018 (vene keeles)

OÜ Järve Biopuhastus teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas on 28.11.2017   kella 09.30- 16.00 vesi välja lülitatud...

Noortetoad avasid uksed

PRESSITEADE  Kiviõli Omavalitsuste Liit MTÜ Lüganuse vallas avasid eelmisel nädalal uksed kolm uut noorte ajaveetmispaika - noortetoad Erras, Purtses ja Varjal. Noortetoad...

Lugupeetud Kiviõli linna soojuse tarbijad!

Teatame, et Konkurentsiameti 21.09.2017.a. otsusega  nr 7-3/2017-046 on Kiviõli võrgupiirkonnale kooskõlastatud uus soojuse piirhind  -  48,69 €/MWh. Hinnale...

TÄHTIS TEADE PUUDEGA LAPSE VANEMALE!

Palume kõikidel lapsevanematel kelle lapsed vajavad 2018 aastal puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti pöörduda kohaliku omavalitsüksuse...

Eesti lipu heiskamine 28. novembril 2017. a

Eesti lipu seaduse § 6 lõike 5 alusel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel ning avalikõiguslikel juriidilistel isikutel heisata 28. novembril 2017. a Eesti lipp, et tähistada saja aasta...

Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lüganuse valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 10 "Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine" Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused Lüganuse vallas loetakse...

Lüganuse valla jäätmekava 2017-2012 eelnõu

http://kivioli.kovtp.ee/et/jaatmemajandus Jäätmekava 2017-2021 eelnõu

KOL annab teada piirkonnaülese liikuva noorsootöötaja leidmisest

Kiviõli Omavalitsuste Liit annab teada piirkonnaülese liikuva noorsootöötaja leidmisest! Alates 25. septembrist 2017 liitus Kiviõli Omavalituste Liidu meeskonnaga liikuv noorsootöötaja...

Kiviõli postkontori lahtiolekuajad

Perioodil 24.07-28.08.2017 on Kiviõli postkontor avatud E-R 9:00-18:00, lõuna 13:30-14:30; L,P suletud Oleme viinud ajutise muudatuse perioodi võimalikult lühikeseks. Andre Arula ...

AS Eesti Gaas teatab

Hea klient! Seoses Eesti Gaasi klienditeeninduse organisatsiooni ümberkorraldamisega on meie Kiviõli klienditeenindus alates 01.06.2017 suletud . Teenindame Teid edaspidi klienditoe...

Algavad teedeehitustööd Maanteeameti tellimusel

Alates 10.04.2017 toimuvad teedeehitustööd kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,00-3,53 (Kiviõli linn, Graniidi tn) ja  3,9-6,1 (Maidlast Savalani) lõikudel. Ehitustööd kestavad...

Üksielava pensionäri toetus

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Jurist Aitab! Tasuta õigusabi

Jurist Aitab veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Jurist Aitab - Данная веб-страница поможет Вам найти ответы на...

Infokiri sotsiaaltöötajale

Teavituskiri kõigile 1954 ja 1955.aastal sündinud inimestele, kellel on tuvastatud püsiv töövõimetus ja /või puude raskusaste kuni vanaduspensionieani. Infokiri

Lemmikloomaregisti uuenemine

Seoses riigiportaali eesti.ee uuenemisega ning x-tee 6-le üleminekuga, sulgeb riigiportaal kõik oma välised teenused, sh ka Lemmikloomaregister LLRi teenuse. Loomaomanik saab endiselt oma...

OÜ Ekovir teatab

TEATIS HINNAKIRJA MUUTUMISEST    KIVIÕLI LINNAS. Lugupeetud OÜ Ekovir kliendid. Teatame Teile, et vastavalt  Kiviõli Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „...

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Kiviõli linna arengukava 2010-2021 ja eelarvestrateegia 2017-2021 eelnõud on avalikul väljapanekul Kiviõli linna veebilehel ja Kiviõli Linnaraamatukogus 25.11. kuni 09.12.2016 Eelnõude...

Eesti Post teatab

Seoses töökorralduse muudatusega on Kiviõli postkontor alates 2.01.2017 avatud: E-R 9:00-18:00 L,P suletud Et kõik postitoimetused saaks tehtud, asendab Kiviõli postkontorit Jõhvi...