Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke ´´Lüganus Vallavalitsuse ruumide ümberehitamine. Ehitustööd``

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.02.2018 kell 12.00. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee Dokumentatsiooni saamiseks ja küsimuste korral palume pöörduda...

Konkurss LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi  LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia...

Kiviõli Keemiatööstus teatab

Teade TSK-seadme käivitamisest Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 tabeli 23 allpunkti 7 ja 10 kohaselt teavitame kavandatud TSK-II käivitamisest, mis orienteeruvalt algab 01.02.2018...

Lüganuse Vallavolikogu istung

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 07.02.2018 kell 16.00 vallavalitsuse saalis, Keskpuiestee 20 Kiviõli Päevakord: Lüganuse valla 2018. aasta eelarve eelnõu I lugemine ...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja...

OÜ Järve Biopuhastus teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas on 15.01.2018   kella 09.30- 16.00 vesi välja lülitatud...

Infot pensioni saajatele

Hea pensionisaaja! Alates 1. jaanuarist 2018 on maksuvaba tulu määr ühes kuus 500 eurot ja aastas 6000 eurot. Maksusüsteem ühtlustub, ära kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele...

Kiviõli linna lasteaed otsib oma meeskonda tervishoiutöötajat

   KIVIÕLI  LINNA  LASTEAED  KANNIKE      otsib oma meeskonda   TERVISHOIUTÖÖTAJAT Nõudmised kandidaadile: ...

Maksu-ja Tolliamet teatab

Maksuvaba tulu 2018 Graafik 2018 Maksuvaba tulu 2018 (vene keeles) Graafik 2018 (vene keeles)

Noortetoad avasid uksed

PRESSITEADE  Kiviõli Omavalitsuste Liit MTÜ Lüganuse vallas avasid eelmisel nädalal uksed kolm uut noorte ajaveetmispaika - noortetoad Erras, Purtses ja Varjal. Noortetoad...

Lugupeetud Kiviõli linna soojuse tarbijad!

Teatame, et Konkurentsiameti 21.09.2017.a. otsusega  nr 7-3/2017-046 on Kiviõli võrgupiirkonnale kooskõlastatud uus soojuse piirhind  -  48,69 €/MWh. Hinnale...

TÄHTIS TEADE PUUDEGA LAPSE VANEMALE!

Palume kõikidel lapsevanematel kelle lapsed vajavad 2018 aastal puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti pöörduda kohaliku omavalitsüksuse...

Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lüganuse valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 10 "Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine" Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused Lüganuse vallas loetakse...

Lüganuse valla jäätmekava 2017-2012 eelnõu

http://kivioli.kovtp.ee/et/jaatmemajandus Jäätmekava 2017-2021 eelnõu

KOL annab teada piirkonnaülese liikuva noorsootöötaja leidmisest

Kiviõli Omavalitsuste Liit annab teada piirkonnaülese liikuva noorsootöötaja leidmisest! Alates 25. septembrist 2017 liitus Kiviõli Omavalituste Liidu meeskonnaga liikuv noorsootöötaja...

Algavad teedeehitustööd Maanteeameti tellimusel

Alates 10.04.2017 toimuvad teedeehitustööd kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,00-3,53 (Kiviõli linn, Graniidi tn) ja  3,9-6,1 (Maidlast Savalani) lõikudel. Ehitustööd kestavad...

Üksielava pensionäri toetus

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Jurist Aitab! Tasuta õigusabi

Jurist Aitab veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Jurist Aitab - Данная веб-страница поможет Вам найти ответы на...

Infokiri sotsiaaltöötajale

Teavituskiri kõigile 1954 ja 1955.aastal sündinud inimestele, kellel on tuvastatud püsiv töövõimetus ja /või puude raskusaste kuni vanaduspensionieani. Infokiri

Lemmikloomaregisti uuenemine

Seoses riigiportaali eesti.ee uuenemisega ning x-tee 6-le üleminekuga, sulgeb riigiportaal kõik oma välised teenused, sh ka Lemmikloomaregister LLRi teenuse. Loomaomanik saab endiselt oma...

OÜ Ekovir teatab

TEATIS HINNAKIRJA MUUTUMISEST    KIVIÕLI LINNAS. Lugupeetud OÜ Ekovir kliendid. Teatame Teile, et vastavalt  Kiviõli Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „...

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Kiviõli linna arengukava 2010-2021 ja eelarvestrateegia 2017-2021 eelnõud on avalikul väljapanekul Kiviõli linna veebilehel ja Kiviõli Linnaraamatukogus 25.11. kuni 09.12.2016 Eelnõude...