« Tagasi

Kiviõli Linnavolikogu istung

Kiviõli Linnavolikogu istung toimub 23.02.2017 kell 13.00 linnavalitsuse saalis
Päevakord:

  1. Meetmesse „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine

ETTEKANDJA: majandusüksuse juhtivspetsialist Anu Needo

  1. Meetmesse „Lastaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine

ETTEKANDJA: majandusüksuse juhtivspetsialist Anu Needo

  1. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

ETTEKANDJA: majandusüksuse juhtivspetsialist Anu Needo

  1. Kiviõli linnale kuuluvate korteriomandite lammutamine

ETTEKANDJA: majandusüksuse juhtivspetsialist Anu Needo

  1. Informatsioon:

5.1.Kiviõli Linnavolikogu 8.koosseisu 42.istung toimub 30.märtsil 2017