« Tagasi

Eesti Töötukassa teabepäev

Lugupeetud tööandja!

 

Kutsume Teid osalema töötukassa teabepäeval.

Kuupäev: 11.05.2017

Kellavahemik: 10:00 – 12:00

Aadress: Kiviõli Linnavalitsus, Keskpuiestee 20

Töökeel: eesti / vene

 

Teabepäeval tutvume Teid Töötukassa teenustega tööandjatele ja töötavatele inimestele:

·         töökoha loomise toetus

·         palgatoetus, mobiilsustoetus

·         koolitustoetus tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks nende tööle asumisel ja kohanemisel muutustega tööandja majandustegevuses.

·         tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule, kes asub omandama kutseharidust, rakenduskõrgharidust või bakalaureuseõppe õppekavadel kõrgharidust;

·         tööturukoolitus koolituskaardiga töötusriskis olevatele töötajatele;

·         kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus tööturukoolituse või koolitustoetuse toel toimunud koolituse läbinud töötajatele.

 

Samuti tutvume Teid teiste toetustega, milliseid võimaldavad tööjõukulusid kärpida (töölesõidu toetus, tugiisiku toetus).

 

Osavõtust palume teatada hiljemalt 09.05.2017 telefonil 33 21 737 või e-postiga tatjana.fjodorova@tootukassa.ee до 09.05.2017.

Teabepäev