« Tagasi

Kiviõli Linnavolikogu istung

Kiviõli Linnavolikogu istung toimub 27.04.2017 kell 14.00 linnavalitsuse saalis
Päevakord:

  1. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta

ETTEKANDJA: volikogu esimees Eldur Lainjärv

  1. Kiviõli linna 2017.a lisaeelarve nr 1 eelnõu I lugemine

ETTEKANDJA: finantsist Mari-Liis Soosaar

  1. Kiviõli linna omandis oleva kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamine

ETTEKANDJA: maakorraldaja Tatjana Pääro

  1. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

ETTEKANDJA: maakorraldaja Tatjana Pääro

  1. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu pöördumine ühistranspordi korraldamisest Ida-Virumaal

ETTEKANDJA: linnapea Nikolai Vojeikin

  1. Informatsioon:

6.1. Informatsioon Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ tegevusest
ETTEKANDJA: KKH OÜ tegevjuht T.Koppel
KAASETTEKANDJAD: linnapea N.Vojeikin, KKH OÜ juhatuse liikmed E.Jürgenson V.Artjunov   

6.2. Ülevaade  staadioni projektist

ETTEKANDJA: linnapea Nikolai Vojeikin