« Tagasi

Kiviõli Keemiatööstus teatab

 

Olek

Periood

Olek

Seiskamise põhjus

Vahejuhtum

TSK I + II

20.08.2017

režiimis

Puhastus- / remonditööd

20.08.2017 kella 19:30 paiku toimus TSK

tuhaeraldussüsteemi rike. Töötasid reaktor nr 1 ja nr 2,

 mis jäeti sooja reservi. Peale tuhaeraldussüsteemist

ummistuse ja rikke kõrvaldamist režiimi taastamist

jätkatakse 21.08.2017 orienteeruvalt alates kella 09:00-st.

Seoses sellega võib esineda suitsuhäiring.