« Tagasi

Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine

Head sõbrad
Taas on lähenemas kodanikupäev. Tänavu juba 20ndat korda tunnustab Siseministeerium inimesi, kes on andnud kodanikuna olulise ühiskondliku panuse.
Kodanikupäev, 26. novembril, on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Kodanikupäeva aumärgiga soovime eriliselt au sisse tuua need, kes on igapäevaselt eeskujuks oma mõtteviisi ja tegudega ka teistele. Olgu selleks elu edendamine kohalikul tasemel, vabatahtlik töö või kodanikualgatuste eestvedamine.
Kutsun teid märkama ning tunnustama häid kaaskodanikke meie ümber. Teeme tublidele kodanikele sügava kummarduse. Sügisene pikk ja pime aeg lausa vajab neid sädeinimesi. Need, kelle säravate silmade ja suure südame toel sünnivad olulised algatused. Kutsun üles märkama ühiskondlikult aktiivseid kodanikke ning esitama neid kodaniku aumärgi kandidaadiks.
Kodanikupäeva aumärgi kandidaadi esitamiseks tuleb esitajal täita veebiankeet, milles välja tuua inimese panus ühiskondlikku ellu kas kohalikul või laiemal tasandil. Hea põhjendus on piisavalt põhjalik ning ülevaatlik, et anda komisjonile piisavalt aimu kandidaadi tegevustest.
Kandidaate saab igaüks esitada veebilehe kaudu: www.siseministeerium.ee/kodanikupaev. Käsikirjalisi avaldusi võib esitada e-posti teel press@siseministeerium.ee või Pikk 61, 15065, Tallinn. Eelnevalt tasub üle vaadata kodanikupäeva aumärgi väljaandmise kord ning täita taotluse vorm, mis on lisatud kirjale. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2017.
Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / info@siseministeerium.ee / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Laekunud ettepanekutega tutvub Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kes valib kandidaatide hulgast kuni 15 laureaati. Kodanikupäeva aumärkide pidulik üleandmine toimub 27. novembril Eesti ajaloomuuseumi suurgildi hoones.
Kodanikupäeva aumärke on Siseministeerium jaganud alates 1998. aastast. Aumärgi pälvinute täielikku nimekirja saab näha Eesti.ee portaalis.