« Tagasi

OÜ Ekovir teatab

TEATIS HINNAKIRJA MUUTUMISEST  KIVIÕLI LINNAS.

Lugupeetud OÜ Ekovir kliendid.

Teatame Teile, et vastavalt  Kiviõli Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „ Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine  Kiviõli linna jäätmeveopiirkonnas" (viitenumber 159960) tingimustele ja OÜ Ekovir tehtud pakkumusele muutuvad  alates 01.01.2017 Kiviõli linnas jäätmeveoteenuse hinnad:  ühe m3 hind on 3.00 eurot ( käibemaksuga).

 

Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.

Konteinerite rendihinnad  ei muutu.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir

 

Сообщение об изменении расценок в городе Кивиыли.  

Уважаемые клиенты OÜ Ekovir.

Сообщаем Вам, что в соответствии с условиями госпоставки „ Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine  Kiviõli linna jäätmeveopiirkonnas" (viitenumber 159960), проведенной городским управлением  Кивиыли  и ценовым предложением OÜ Ekovir, с 01.01.2017 года меняется  цена на вывоз бытовых отходов: стоимость 1 m3 будет состалвять – 3.00 евро (с НСО). 

Ниже прилагаем новые расценки.

Цены на аренду контейнеров остаются без изменения.

С уважением и наилучшими пожеланиями.

OÜ Ekovir 

 

 

Kivinõli LinKiviõli linn. Kehtib alates 01.01.2017 kuni 31.12.2017

Вид отходов

Объём контейнера

Регулярное опустошение контейнеров по графику

Опустошение контейнеров вне графика

Аренда контейнера

Продажа контейнера

EUR/раз

EUR/раз

EUR/месяц

EUR/шт

Jäätmeliik

Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

Graafikuväline tellimusel tühjendus

Konteineri rent

Konteineri müük

EUR/kord

EUR/kord

EUR/kuu

EUR/tk

Segaolmejäätmed/ Бытовые отходы

Kilekott/ Мешок

kuni 50 l

                    0,15 €

0,30 €

-

-

Konteiner/ контейнер

80 l

                    0,24 €

0,48 €

2,00 €

           57,60 €

140 l

                    0,42 €

0,84 €

3,00 €

           58,80 €

190 l

                    0,57 €

1,14 €

4,00 €

           70,00 €

240 l

                    0,72 €

1,44 €

5,00 €

           70,00 €

360 l

                    1,11 €

2,22 €

6,00 €

         115,00 €

kuni 660 l

                    1,98 €

3,96 €

7,00 €

         250,00 €

kuni 800 l

                    2,40 €

4,80 €

10,00 €

         250,00 €

1100 l

                    3,30 €

6,60 €

11,00 €

         260,00 €

1500 l

                    4,50 €

9,00 €

11,00 €

         490,00 €

2500 l

                    7,50 €

15,00 €

20,00 €

         700,00 €

4500 l

                  13,50 €

27,00 €

35,00 €

         850,00 €

süva 3 m3

                  21,00 €

42,00 €

-

 kokkuleppel

süva 5 m3

                  31,00 €

62,00 €

-

 kokkuleppel

Paber ja kartong /           Бумага и картон

660 l

0,00 €

2,34 €

7,00 €

250,00 €

800 l

0,00 €

2,34 €

10,00 €

250,00 €

1100 l

0,00 €

2,46 €

11,00 €

260,00 €

1500 l

0,00 €

3,50 €

11,00 €

490,00 €

Tühisõit Segaolmejäätmed/ Бытовые отходы

kord

70% regulaarse graafikujärgse tühjendase hinnast

Tühisõit Paber ja kartong /           Бумага и картон

kord

1,50 €