« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi

valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010
määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja
võõrandamise kord" (Kord).

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate

kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.02.2018. Täpsemat informatsiooni
saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil

www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 06.02.2018

kella 10:30 –ni

Ida-Viru maakond Lüganuse vald Sonda alevik Sepa tn 30 kinnisasi (75101:006:0136; 1,6776 ha; (T))

alghind 4 700.-, tagatisraha 470.-;