« Tagasi

TÄHTIS TEADE PUUDEGA LAPSE VANEMALE!

Palume kõikidel lapsevanematel kelle lapsed vajavad 2018 aastal puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti pöörduda kohaliku omavalitsüksuse poole ja koostada koos lastekaitsetöötajaga lapsele juhtumiplaan, sest alates 2018 on Sotsiaalkindlustusametil läbi ESF sotsiaalfondi võimalik pakkuda lisarahastust ainult
juhtumisplaani olemasolul

Pöörduda Airiin Allikmäe (telefon 3321336) või Ketlin Mõru (telefon 332133) poole.

LISAINFO:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused