Avalik teade KKT Oil OÜ kompleksloa eelnõu valmimise kohta

Kiviõli Linnavalitsus teatab, et on valminud KKT Oil OÜ (registrikood 12453072, Turu 3, Kiviõli) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-171223 muutmise loa ja korralduse eelnõud. Käitise põhitegevusalaks on põlevkiviõli tootmine. KKT Oil OÜ taotleb loa muutmist järgmistel põhjustel:

·         4 uue generaatori ehitamine ja tööle rakendamine (alates 31.10.2015), mille tulemusena kasutatakse generaatorseadmel kokku kuni 998 640 t/a põlevkivi, toodetakse põlevkiviõli kuni 123 831 t/a ja generaatorgaasi kuni 419,4 mln Nm3/a, fenoolvett tekib kuni 89 878 t/a, poolkoksi kuni 469 361 t/a, generaatorseadmesse suunatakse tagasi kuni 9 986 t/a tuharikast jääkõli.

·         TSK-500 seadmete nr 1 ja nr 2 üheaegne käitamine: 1. seade töötab ekspluatatsioonirežiimil kuni 275 päeva aastas, 2. seadmele taotletakse 2015. aastaks katsetamisluba üheaegselt 1. seadme tööga ning 2016. aastast tööle hakkamist ekspluatatsioonirežiimil kuni 275 päeva aastas (täpne kuupäev sõltub katsetustulemustest); mõlemad TSK-500 seadmed kokku töötaksid ekspluatatsioonirežiimil 550 tööpäeva aastas alates 1.01.2016;

·         eeltoodust tulenev peenpõlevkivi kasutuse ja õlitoodangu suurenemine TSK-500seadmetel (kokku kuni 275 000 t/a peenpõlevkivi ja 33 000 t/a põlevkiviõli), tekib kuni 12 375 t/a uttevett ja 11,9 mln Nm3/a poolkoksigaasi; tuhka tekib 165 000 t/a ja tuharikast jääkõli kuni 300 t/a.

Keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-171223 muutmise loa ja korralduse eelnõuga saab tutvuda Kiviõli linna kodulehel aadressil http://www.kivioli.ee/ Kompleksloa eelnõu kohta saab ettepanekuid ja märkusi esitada kirjalikult Kiviõli Linnavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn 43199 või e-posti aadressil valitsus@kivioli.ee 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest.

EELNÕU - Keskkonnakompleksloa muutmine
EELNÕU - Keskkonnakompleksluba