Keskkonnakomisjon

Enno Vinni        esimees
Arno Strauch    aseesimees

Liikmed

Aivo Hobolainen
Teet Kuusmik
Heli Vilumets
Ivar Tallerman
Helle Palk
Inno Naur

Majandus-ja turvalisuse komisjon

Jevgeni Korniltsev    esimees
Marja-Liisa Veiser     aseesimees

Liikmed

Erik Jürgenson
Aleksandr Kozlov
Andrus Kütt
Eldur Lainjärv
Aare Vent

Rahandus- ja arengukomisjon

Heidi Uustalu     esimees
Dmitri Dmitrijev  aseesimees

Valeri Dmitrijev
Meelis Lust
Joonas Erm
Jaanus Põlder
Michell Raag
Kristel Kütt
Anu Needo

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Tiit Kuusmik     esimees
Juho Põld         aseesimees

Heidi Uustalu
Tõnu Lont
Arne Piirimägi
Meelike Abroi
Irina Minina
Gerri Alamets
Maris Toomel

Kultuuri- ja spordikomisjon

Naima Soppe     esimees
Juho Põld           aseesimees

Viktor Kaurson
Jaanika Säde
Anatoli Zõbin
Valdur Raie
Jevgeni Sarri
Priit Sternhof
Raissa Višnjova

Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon

Evelyn Danilov      esimees
Irina Minina           aseesimees

Inna Kalamäe
Liis Tarum
Aivi Paavo
Virje Härm
Evi Kruzman
Karmen Kõrts
Tiina Sai

Revisjonikomisjon

Mehis Kreisman      esimees
Inna Kalamäe         aseesimees

Liikmed

Arno Strauch
Naima Soppe
Anatoli Zõbin