Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused Lüganuse vallas loetakse väljakuulutatuks ning Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla ühinemisel moodustuva uue omavalitsusüksuse Lüganuse valla (ühinevate omavalitsusüksuste õigusjärglane) õigused ning Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu liikmete volitused algavad 21. oktoobril 2017

27. oktoobril 2017 valis Lüganuse Vallavolikogu esimeheks Enno Vinni

Lüganuse valla volikogu liikmete arv on 19

Ida-Viru maavanem moodustas 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/2017/178 Lüganuse valla 6-liikmelise valimiskomisjoni.

Lüganuse valla valimiskomisjon valis 15.08.2017 otsustega nr 1 ja 2 valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe.

Lüganuse valla valimiskomisjon:

Tiina Urban - valimiskomisjoni esimees
Aksana Pungas - valimiskomisjoni aseesimees
Margarita Kappinen
Kaja Välk
Anti Pärtel
Kristel Petrova

Valimiskomisjon asub Kiviõli Linnavalitsuse hoones, Keskpuiestee 20
tel 33 21 322, mobiil 5053162, e-post: tiina.urban@kivioli.ee

valimised.ee