AS Kiviõli Soojus

Vladimir Tšikul
juhatuse liige

33 57 855
kivioli.soojus@gmail.com

Nõukogu:
Eldur Lainjärv
Ilya Plaksin
Vladimir Tšurkin

Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ

Tiia Koppel
tegevjuht

33 57 313
info@kiviolikh.ee
Juhatus:
Erik Jürgenson
Vladimir Arutjunov

 

Kiviõli linna kaugküttepiirkonna piiride, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete, soojuse piirhinna kooskõlastamise korra, soojusettevõtja arenduskohustuse ning elanikkonnaga kasutatud soojusenergia arvestamise korra vastuvõtmine

AS Kiviõli Soojus teatab, et Konkurentsiameti 06.03.2015 otsusega nr 7.1-3/15-016 on kooskõlastatud uus soojuse piirhind - 50,57 €/MWh. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind käibemaksuga - 60,68 €/MWh.
Hind kehtib alates 1.03.2015