« Tagasi

Algavad teedeehitustööd Maanteeameti tellimusel

Alates 10.04.2017 toimuvad teedeehitustööd kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,00-3,53 (Kiviõli linn, Graniidi tn) ja  3,9-6,1 (Maidlast Savalani) lõikudel. Ehitustööd kestavad kokku ca 6 kuud. Mõlemal lõigul toimub tee põhjalik rekonstrueerimine.

 

Km 0,00 - 3,53  ehk Kiviõli linnas Graniidi tänaval on olemasolev tee suhteliselt halvas seisukorras ja ebatasane. Tee saab korraliku aluskihiga 7m laiuse kahekihilise asfaltkatte. Samuti saavad asfalteeritud katte Graniidi tn äärde jäävat 84 mahasõitu. Olemasolevast raudteest Irvalas kuni Maidla silla ristmikuni ehitatakse sõidutee paremale ehk Kiviõli poolsele küljele 2,5 laiune kergliiklustee. Samal lõigul asendatakse elektri- ja sidetrasse ning rajatakse uus välisvalgustus. Ehitustööde käigus parandatakse liiklusohutust, korrastatakse kraave, tõstetakse ümber aedu ja kärbitakse hekke.

 

Km 3,9-6,1 ehk Maidla ja Savala vaheline lõik:

Põhiliselt rekonstrueeritakse samuti kehva tasasusega amortiseerunud maantee lõik Maidla ja Savala vahel, tööde lõpp on Rääsa ristmikust edasi Oandu poole.

Projektiga parandatakse Rääsa ristmiku liiklusohutust ning sellele rajatakse ohutussaar. Olemasolev enne Purtse jõe silda lõppev kergliiklustee pikendatakse kuni Rääsa ristmikuni.

 

Ehitustööde ajal on tööde tsoonis kiiruse piirang kuni 30km/h, liiklust täielikult ei suleta ning töid teostatakse poole tee kaupa. Lühiajalised sulgemised mahasõitude osas tulevad ette asfalteerimistööde käigus, milles teavitatakse kõiki asjaosalisi eraldi ette.

 

Ehitustööde tellija on Maanteeamet

Ehitustööde järelevalvet teostab Teede Tehnokeskus AS

Töövõtja on Tallinna Teede AS, projektijuht Roland Valge 53444726, roland.valge@ttas.ee

 

Palume kõigilt kohalikelt elanikelt ja liiklejatelt mõistlikku suhtumist ja vabandame ajutiste ebamugavuste pärast.