« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Kiviõli linna arengukava 2010-2021 ja eelarvestrateegia 2017-2021 eelnõud on avalikul väljapanekul Kiviõli linna veebilehel ja Kiviõli Linnaraamatukogus 25.11. kuni 09.12.2016

Eelnõude avalik arutelu toimub 08.12.2016 kell 16.00 Kiviõli Linnavalitsuse saalis

Kiviõli linna arengukava 2010-2021 eelnõu
Lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4 ja lisa 5

Kiviõli linna eelavestrateegia 2017-2021 eelnõu
Strateegia vorm