Andrea Eiche - vallavanem

Krisli Kaldaru - abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse  alal

Risto Lindeberg - abivallavanem sotsiaal-, hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alal

Anu Needo - vallavalitsuse liige

Angela Tikoft - vallavalitsuse liige

Anne Jõesaar - vallavalitsuse liige

Kadri Kuusmik - vallavalitsuse liige