Kiviõli linna, Sonda valla ja Lüganuse valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus
Lüganuse vald

 

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

Ida-Viru maavanem moodustas 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/2017/177 valimisjaoskonnad:

valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub Kiviõli I Keskkoolis, Viru tn 14, Kiviõli linn, tel 5887 8319

valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub Lüganuse vallamajas, Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik, tel 5887 8327

valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub Maidla rahvamajas, Maidla tee 56, Savala küla, tel 5887 8336

valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub Püssi Kultuurimajas, Kooli tn 5, Püssi linn, tel 5887 8349

valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub Sonda rahvamajas, Lembitu tn 13, Sonda alevik, 5887 8350

valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub Erra raamatukogus, Puiestee 8, Erra alevik, 5887 8357

Eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad valimisjaoskonnad nr 1,2 ja 5

Eelhääletamist eelhääletamise päevadel valija asukohas (haigla, hoolekandeasutus jne) korraldavad valimisjaoskonnad nr 1 ja 2

Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistris kohaliku omavalituse täpsusega saavad hääletada jaoskondades:
valimisjaoskond nr 1 - valija, kelle elukoha aadress on Kiviõli linna täpsusega
valimisjaoskond nr 2 - valija, kelle elukoha aadress on Lüganuse valla täpsusega
valimisjaoskond nr 5 - valija, kelle elukoha aadress on Sonda valla täpsusega

Kodus hääletamine toimub valimiste päeval 15.oktoobril 2017

Ida-Viru maavanem moodustas 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/2017/178 Lüganuse valla 6-liikmelise valimiskomisjoni.

Lüganuse valla valimiskomisjon valis 15.08.2017 otsustega nr 1 ja 2 valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe.

Lüganuse valla valimiskomisjon:

Tiina Urban - valimiskomisjoni esimees
Aksana Pungas - valimiskomisjoni aseesimees
Margarita Kappinen
Kaja Välk
Anti Pärtel
Kristel Petrova

Valimiskomisjon asub Kiviõli Linnavalitsuse hoones, Keskpuiestee 20
tel 33 21 322, mobiil 5053162, e-post: tiina.urban@kivioli.ee

Valimiskomisjoni tööajad:

16.08. - 30.08.2017    kell 14.00 - 16.00;

31.08.2017                 kell 14.00 – 18.00;

01.09. – 04.09.2017   kell 14.00 – 16.00;

05.09.2017                 kell 14.00 – 18.00;

06.09.2017                 kell 14.00 - 16.00;

07.09.2017                 kell 14.00 – 18.00;

08.09. – 13.09.2017   kell 14.00 – 16.00

14.09. – 08.10.2017   igal esmaspäeval kell 14.00 – 16.00;

09.10. – 11.10.2017   kell 12.00 – 20.00;

Valimiste päeval 15.10.2017 kell 09.00 – 24.00;

16.10.2017                 kell 10.00 – 17.00.

15.oktoobril 2017 toimuvad Lüganuse Vallavolikogu valimised ühes ringkonnas nr 1

Lüganuse valla volikogu liikmete arv on 19

 

valimised.ee